Elevinfo

Trafikkopplæring med fokus på kvalitet og sikkerheit

Elevinfo

Eleven må alltid ha med seg bevis for trafikalt grunnkurs og gyldig legitimasjon på køyretimar. Personar over 25 år, som ikkje treng trafikalt grunnkurs treng berre å ha med seg gyldig legitimsjon.

 

Opplæring

Opplæringa i kvar klasse består av fleire trinn. Før eit trinn kan avsluttast, må eleven ha nådd læreplanen sine mål for trinnet før ein kan starte på det neste. Ei vanleg feiltolkning er at dei obligatoriske køyretimane og kursa er nok. Ettersom den obligatoriske undervisninga byggjer på eit minimumsprinsipp, ser vi at dei fleste elevar både treng og ynskjer fleire timar.

 

Betaling

Faktura vert sendt på e-post etter kvart. Ein kan også betale ved å logge inn på TABSelev.no eller bruke Vipps. All opplæring må vere betalt seinast 4 virkedagar før oppkøyring.

 

Avbestilling

Dersom du er hindra i å møte til køyretime må du gi beskjed til trafikklærar seinast kl 12:00 virkedagen før, ellers vert timen fakturert.

 

Teoriprøve og oppkøyring

Både teoretisk og praktisk prøve vert gjennomført hos Statens vegvesen. Trykk her for å meir info.

Ta kontakt

Messenger

Medlem av:

Norges Trafikkskoleforbund-logo