Trafikalt grunnkurs

Trafikkopplæring med fokus på kvalitet og sikkerheit

Trafikalt grunnkurs

 

 

Kvifor trafikalt grunnkurs?

 • Du får grunnleggjande forståing for kva det inneber å vere førar
 • Kurset er obligatorisk og gir deg rett til å øvingskøyre både privat og med trafikkskule
  • Gyldig legitimasjon og bevis for fullført kurs må alltid vere med under øvingskøyring

Du må: 

 • Vere fylt 15 år for å kunne starte kurset

Kurset er delt inn i ulike tema:

 • Trafikkopplæring
 • Trafikk og førarrolla
 • Mennesket i trafikken og samhandling
 • Trafikkopplæring, øvingskøyring og køyreerfaring
 • Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp
 • Tiltak ved trafikkulykke
 • Trafikant i mørket (mørkekøyring)

Kurset består av totalt 17 undervisningstimar fordelt på 5 samlingar.

 

Er du over 25 år er du friteken frå delar av kurset. Du må ha førstehjelp og mørkekøyring.

Ta kontakt

Medlem av:

Norges Trafikkskoleforbund-logo